facebooktwitterlinkedingoogleplusyoutubepinterest

progesteron jednostkiW Bogatyni od stycznia 2018 możemy na miejscu oznaczać progesteron i inne hormony zwierząt na specjalistycznym aparacie do immunochemii.

Pomiar poziomu progesteronu u suczki wraz z badaniem klinicznym i cytologią wymazu z pochwy jest tzw. "złotą metodą" wyznaczania optymalnego terminu krycia suczek przeznaczonych do rozrodu.

W regionie do tej pory nie było możliwości wykonania takiego badania w laboratorium weterynaryjnym - próbki musiały być wysyłane z lecznic do odległych laboratoriów, więc wynik badania najczęściej był dostępny dopiero następnego dnia. W weekendy siłą rzeczy opóźnienie było jeszcze większe, co znacznie utrudniało, a czasem nawet uniemożliwiało podejmowanie odpowiednich decyzji.

"Pomiar ilościowy progesteronu w surowicy realizowany jest na specjalistycznym aparacie immunochemicznym i jest zwalidowany dla psów. Sprzęt, którego do tego używamy jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w klinikach zajmujących się rozrodem zwierząt domowych w USA."

article3Jesteśmy jedną z pierwszych w Polsce placówek oferujących pomoc w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, dysplazji biodrowej lub łokciowej, OCD - osteochondrozy oraz zaopatrywania uszkodzeń stawów na skutek urazów (np. zerwanie więzadła krzyżowego przedniego) przy użyciu syntetycznej polimerowej wiskoprotezy. Do tej pory takie leczenie było zarezerwowane wyłącznie dla piłkarzy i koni sportowych - teraz dostępne również dla zwierząt domowych.

Wiskoprotezę podaje się w postaci iniekcji do stawu objętego chorobą.

Wiskoproteza: biopolimer zawierający jony srebra. Skuteczna ochrona stawów.

Mechanizm działania:

  • Bezpieczne przywrócenie właściwości lepkości płynu stawowego
  • Redukcja tarcia i mechaniczna stabilizacja struktur stawowych
  • Amortyzacja sił pomaga zachować integralność chrząstki
  • Ulga w ciągłym podrażnieniu stawu spowodowanym tarciem
  • Ochrona przed kolonizacją materiału syntetycznego przez bakterie dzięki obecności jonów srebra wbudowanych w strukturę materiału
  • Nie ulega biodegradacji i służy procesowi resorpcji"W przeciwieństwie do podawanych ogólnie leków nie niesie ryzyka gastropatii, wrzodów układu trawiennego, u zwierząt z zaburzoną czynnością nerek nie prowadzi do pogorszenia nadciśnienia i zwiększenia ryzyka komplikacji kardiologicznych"


Dlaczego warto?

tta rapid certyfikatW Bogatyni wykonujemy operacje uszkodzonych więzadeł krzyżowych u psów i kotów. Technikę zabiegową dostosowujemy do potrzeb pacjenta oraz oczekiwań i możliwości opiekuna zwierzęcia (nie istnieje jeden idealny rodzaj operacji - każda z nich różni się spodziewaną szybkością powrotu kończyny do sprawności, ilością i rodzajem zastosowanych materiałów, czasem znieczulenia, prawdopodobieństwem wystąpienia ewentualnych powikłań oraz przede wszystkim wpływem na późne następstwo urazu stawu kolanowego, tj. szybkość postępowania choroby zwyrodnieniowej stawów).

Najczęściej wybierane przez właścicieli rodzaje zabiegów to TTA, TTA RAPID i szew trzeszczkowo-piszczelowy

Zastosowanie metod związanych z osteotomią (TTA, TTA RAPID, TPLO) daje najlepsze efekty u psów, u których ważne jest zachowanie dobrej aktywności - sportowych, wystawowych, pracujących lub wszystkich o dużej aktywności ruchowej.

"Stosowanie indywidualnych drukowanych implantów z tytanu w technice TTA RAPID skraca okres rekonwalescencji po operacji, przyspiesza powrót sprawności kolana, zmniejsza siłę nacisku na chrząstki stawu, w związku z czym funkcja kolana jest najlepsza przez długi czas od wykonania zabiegu. Podstawowym warunkiem najlepszego postępowania przy uszkodzeniu więzadła krzyżowego u psa, niezależnie od wybranej metody operacyjnej, jest ocena i naprawa ewentualnych współistniejących uszkodzeń łąkotek oraz usunięcie pozostałości uszkodzonego więzadła, które z czasem mogłoby zmineralizować i powodować drażnienie stawu i silniejsze uszkadzanie prawidłowej chrząstki stawowej."

Bookmark and Share

© 2018 Redvet Przychodnia Weterynaryjna w Bogatyni