facebooktwitterlinkedingoogleplusyoutubepinterest

article2Dla zwierząt z problemami narządu ruchu oferujemy terapie ortobiologiczne, takie jak PRP - osocze bogatopłytkowe, IRAP lub komórki macierzyste."Przypadki okulistyczne leczymy również surowicą autologiczną, a trudno gojące się rany przy pomocy PRF - tzw. fibryny bogatopłytkowej. Wszystko to w celu skutecznego leczenia przy ograniczeniu użycia chemioterapeutyków."

Bookmark and Share

© 2018 Redvet Przychodnia Weterynaryjna w Bogatyni